Aktivitetscenter Huset

Huset er et tilbud til yngre borgere med en demenssygdom.

Huset er et visiteret tilbud for københavnere under 65 år med en demenssygdom. Det er et kriterie for at blive medlem, at du bor i egen bolig og kan indgå socialt i aktiviteter med andre. 

Huset adskiller sig fra andre demenstilbud i Københavns Kommune, idet brugernes gennemsnitsalder er lavere. Dette giver mulighed for at tilgodese behovet for socialt samvær med andre i samme livssituation og tilbyde en vifte af både fysisk og kognitivt vedligeholdende aktiviteter. I Huset vægter vi inddragelse af dig som medlem højt både i forhold til bestemmelse af aktiviteter, men også i forhold til fællesskabet om de praktiske opgaver. For at sikre at alle medlemmer har mulighed for inddragelse har vi blandt andet startsamtaler ved opstart og et medlemsråd, som varetager medlemmernes ønsker. 

Vi arbejder ud fra vores faglige spor, som er musik, fysisk aktivitet og kognitiv stimulering. 

Når du starter i Huset, får du en kontaktperson, så du altid ved, hvem du skal gå til, hvis du har spørgsmål. Huset ligger i trygge og grønne rammer i de gamles by på Nørrebro. 

Pårørende har mulighed for at møde ligestillede gennem arrangementer hen over året. Hver dag sender vi en mail til medlemmer og pårørende om dagens aktiviteter. Det er muligt at tilkøbe en dejlig hjemmelavet frokost i Huset. Derudover er der mulighed for en kørselsordning mellem dit hjem og Huset, hvis du ikke har mulighed for selv at møde op. 

Mere information

Vis alle

Liste over aktivitetstilbud

 • Billedkunst og værksted
 • Daglige udflugter med bus
 • Debatgrupper og avislæsning
 • Fysisk træning og holdtræning
 • Gåture, naturoplevelser og friluftsliv
 • Havearbejde
 • Information og rådgivning
 • Kulturelle oplevelser
 • Musik, sang og dans
 • Pårørendegruppe
 • Vedligeholdende træning

Praktisk information

Brugerbetaling

125 kr./md. (2023)

Mad 

Frokost 47 kr./dag (2022)

Adgang for kørestol 

Nej

Aldersgrænse

Tilbuddet er henvendt til borgere under 65 år

Visitation

Du skal visiteres for at benytte aktivitetscenteret.

Du bliver visiteret ved at henvende dig til visitationen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Find kontaktoplysninger (kk.dk).

Visitation til kørsel er muligt.

Nye brugere/medlemmer

Når du er visiteret til Huset, bliver du og evt. dine pårørende inviteret til en opstartssamtale, hvor vi fx taler om, hvilke aktiviteter du har lyst til at deltage i, og hvordan du kommer til og fra Huset.

Kontakt

Center for Demens - Lindehusene - Aktivitetscenteret Huset

Agnes Henningsens Vej 4

2200 København N

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 9-15.30
Fredag kl. 9-15

Transport

Mulighed for kørselsordning